[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

Warning: file_get_contents(http://www.thairath.co.th/rss/news.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 13

Warning: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Empty string supplied as input in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 17
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 99 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางญาณิศา นนทกิจโยธิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางณธษา วีระชาติ
ครู
Click ดูประวัติ
นางเบญจพร สินธุวงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริเพ็ญ เสารัมณี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชชา ปั้นจาด
ครู
Click ดูประวัติ
นางอมรรัตน์ รัตนกุญชร
ครู
Click ดูประวัติ
นางทิพวรรณ สุวัณณุสส์
ครู
Click ดูประวัติ
นายวีรยุทธ เข้าคลอง
ครู
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ จุลดาลัย
ครู
Click ดูประวัติ
นายเทิดพงษ์ ศรีวิเศษ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศจิดา ฉายอรุณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวรรณ ชื่นอารมณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์
ครู
Click ดูประวัติ
นายวรวุฒิ สุขสถิย์
ครู
Click ดูประวัติ
นายเชาวลิต ป้อมอาษา
ครู
Click ดูประวัติ
นายนันทนัช สุขแก้ว
ครู
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ
ครู
Click ดูประวัติ
นายทศพล ศิริคุปต์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
17 :