[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

Warning: file_get_contents(http://www.thairath.co.th/rss/news.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 13

Warning: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Empty string supplied as input in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 17
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 99 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นายเสริมศักดิ์ สมุทร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางศุทธินีย์ ฟูประทีปศิริ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชบา เด็ดดวง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิชุดา กันอ่วม
ครู
Click ดูประวัติ
นายธเนศ จะเรียมพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายสมหมาย ควรนิยม
ครู
Click ดูประวัติ
นางนภัสรา อุทปา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤมล รับส่ง
ครู
Click ดูประวัติ
นางขวัญหทัย ไชยสาส์น
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรกมล ทานประสิทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสำราญ รัตนกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางอารีย์วรรณ เลิศลพ
ครู
Click ดูประวัติ
นายทรงศักดิ์ งามฤทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งอรุณ รุนรา
ครู
Click ดูประวัติ
นางปิลันธนา พรธาดาวิทย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตากรณ์ อิ่มรัง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรีย์พร คำอุทธา
ครู
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ศรี สีละโคตร
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
17 :