[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

Warning: file_get_contents(http://www.thairath.co.th/rss/news.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 13

Warning: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Empty string supplied as input in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 17
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 99 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอุทัย ธวัชสิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางมณเฑียร วัชรธนาลักษณ์
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณา อินทร์ฉาย
Click ดูประวัติ
นางนภสร ยอดชาญ
Click ดูประวัติ
นางธรรศธฤต ตนสกุลเดช
Click ดูประวัติ
นางสุกัลยา อารยชาติสกุล
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรวดี วชิรธาดากุล
Click ดูประวัติ
นางสาวเมริน ก้านสน
Click ดูประวัติ
นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี
Click ดูประวัติ
นางสาวพรจันทร์ ล่องสกุล
Click ดูประวัติ
นางจันทนา ผลาเกส
Click ดูประวัติ
นางกุหลาบ เทียบคุณ
Click ดูประวัติ
นางพัลภา สุมิตรเหมาะ
Click ดูประวัติ
นางสาวกิ่งดาว เทศกุล
Click ดูประวัติ
นางสาวสมลักษณ์ บุญบรรลุ
Click ดูประวัติ
นายภูริเชษฐ์ ลำลอง
Click ดูประวัติ
นายสิทธิธรรม โพธิพันธุ์
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์มณี ทองเจริญ
Click ดูประวัติ
นายบุญเชิด ชุมพล
Click ดูประวัติ
นางสาวมัจฉา ชุมสงฆ์
Click ดูประวัติ
นายอานุภาพ มั่นเหมาะ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
17 :