[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

Warning: file_get_contents(http://www.thairath.co.th/rss/news.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 13

Warning: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Empty string supplied as input in C:\AppServ\www\webnew\modules\block\hotnews.php on line 17
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 99 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางพิชยา ประภานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางจิราพร รุ่งโรจน์ศรีบุญ
Click ดูประวัติ
นางศรีอรทัย รัศมีมาลา
Click ดูประวัติ
นางศุภนิจ ครองยุทธ
Click ดูประวัติ
นางศิวารัตน์ กาญจนฤกษ์
Click ดูประวัติ
นางพัชรีพรรณ ขันธ์จำเนียร
Click ดูประวัติ
นางสาวศรุดา ก้อมมณี
Click ดูประวัติ
นางสาวสุปราณี ศรีมุล
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษบา คำนนท์
Click ดูประวัติ
นางสาวศิวธิดา ทรัพย์เหมือน
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล ปรีชา
Click ดูประวัติ
นางสาวสุกัญญา จินดาทิพย์
Click ดูประวัติ
นายชวิญ ทวิอัจฉริยกุล
Click ดูประวัติ
นางสาวธันยาภรณ์ คอนคำ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
17 :